کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7299279 مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات استان تهران 1402/08/22 1402/08/20
7298582 مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته فازهای صفر، یک و ورودی شهر استان تهران 1402/08/22 1402/08/20
7287968 مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز فاز دو و تاسیسات وابسته شهر استان تهران 1402/08/20 1402/08/15
7285637 مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز فاز دو و تاسیسات استان تهران 1402/08/18 1402/08/15
7275064 مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته فازهای صفر، یک و ورودی شهر استان تهران 1402/08/15 1402/08/20
7273411 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته فاز های صفر و یک شهر استان تهران 1402/08/15 1402/08/20
7273318 مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز و تأسیسات وابسته فازهای صفر و یک و ورودی شهر استان تهران 1402/08/15 1402/08/20
7266077 مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز استان تهران 1402/08/13 1402/08/15
7263896 مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز فاز دو و تاسیسات استان تهران 1402/08/13 1402/08/15
7261870 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته فاز دو شهر پرند استان تهران 1402/08/11 1402/08/15
7261574 مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری سبز فاز دو و تاسیسات وابسته استان تهران 1402/08/11 1402/08/15
7258678 مناقصه احداث 47 عدد تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی استان تهران 1402/08/10 رجوع به آگهی
7253943 مناقصه سرمایه گذار جهت احداث بازار میوه و تره بار استان تهران 1402/08/09 1402/08/11
7253242 مناقصه جذب سرمایه گذار - احداث بازار میوه و تره بار استان تهران 1402/08/09 1402/08/11
7242875 مناقصه احداث 47 عدد تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی به روش مشارکت استان تهران 1402/08/06 1402/08/08
7226762 مناقصه احداث بازار میوه و تره بار استان تهران 1402/08/02 1402/08/11
7226645 مناقصه جذب سرمایه گذار احداث بازار میوه و تره بار استان تهران 1402/08/02 1402/08/11
7215033 مناقصه احداث 47 عدد تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی روش مشارکت BOT استان تهران 1402/07/29 1402/08/08
7214530 مناقصه اجرای پروژه ساخت و بهره برداری اجاره و انتقال bolt احداث بازار میوه و تره بار استان تهران 1402/07/29 1402/08/03
7213615 مناقصه احداث بازار میوه و تره بار استان تهران 1402/07/29 1402/08/03
صفحه 1 از 45