مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید میزلابراتواری و پری کلینیکی 1 و2 نفره 1400/06/29 1400/07/06
مناقصه تأمین خدمات حفاظت و نگهبانی 1400/06/23 1400/06/27
مناقصه خرید میزلابراتواری و پری کلینیکی 1400/06/20 1400/06/25
مناقصه تکمیل خوابگاه دانشجویی 1400/06/17 1400/06/22
مناقصه تکمیل ساختمان سلف سرویس 1400/06/10 1400/06/18
مناقصه خرید میزلابراتواری و پری کلینیکی 1 و2 نفره 1400/06/06 1400/06/11
مناقصه تأمین خدمات حفاظت و نگهبانی 1400/06/06 1400/06/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تأمین خدمات حفاظت و نگهبانی 1400/05/20 1400/05/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خدمات تهیه مواد اولیه،طبخ و توزیع غذا بیمارستان 1400/05/09 1400/05/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعویض لوله آب سرد و گرم ، برگشت و منبع کوئل دار 1400/04/22 1400/04/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خدمات تهیه مواد اولیه،طبخ و توزیع غذا بیمارستان 1400/04/18 1400/04/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری انجام فعالیت های پشتیبانی مراکزMMT 1400/04/17 1400/04/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی مناقصه ایاب و ذهاب 1400/04/01 1400/04/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه حجمی خدمات مشاغل 1400/04/01 1400/04/06
مناقصه تهیه مواد اولیه ،طبخ و توزیع غذا 1400/03/29 1400/04/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تهیه مواد اولیه ،طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/03/29 1400/04/05
مناقصه خرید یک دستگاه اتمیک ابزربشن 1400/03/25 1400/03/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه ایاب و ذهاب 1400/03/14 1400/03/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه حجمی خدمات مشاغل گروه بهداشتی 1400/03/13 1400/03/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تامین نیرو انجام خدمات فوریت های پزشکی 1400/03/08 1400/03/12
صفحه 1 از 9