مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید خدمات امور خودرویی 1400/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات امور خودرویی 1400/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات امور خودروئی سازمان 1400/07/21 1400/07/28
مناقصه واگذاری خدمات حفاظتی و مراقبتی از املاک و مستغلات 1400/05/11 1400/05/14
مناقصه واگذاری خدمات حفاظتی و مراقبتی از املاک و مستغلات 1400/05/09 1400/05/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات حفاظتی و مراقبتی از املاک و مستغلات 1400/05/09 1400/05/14
مناقصه مطالعات و طراحی پروژه های ساختمانی در محدوده استان 1400/04/08 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی و شناسایی مشاوران..طرح آماده سازی 1400/04/07 1400/04/13
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی مشاوران ـ تهیه لیست بلند از مشاورانی که در رشته های معماری ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری) 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه لیست بلند از مشاوران در رشته شهرسازی 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه ارزیابی کیفی و شناسایی مشاوران..طرح های ساختمانی 1400/04/07 1400/04/12
مناقصه تهیه لیست بلند از مشاورانی که در رشته های معماری ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری 1400/04/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات تخصصی در بخش IT و GIS 1400/03/13 1400/03/19
مناقصه خدمات پشتیبانی 1400/03/13 1400/03/19
مناقصه خرید خدمات تخصصی در بخش IT و GIS 1400/03/12 1400/03/19
مناقصه خدمات پشتیبانی 1400/03/12 1400/03/19
مناقصه خرید خدمات تخصصی در بخش IT و GIS 1400/03/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات و پشتیبانی 1400/03/12 1400/03/19
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه واگذاری خرید خدمات حسابداری (مالی)، کنترلی و نظارتی 1400/03/03 1400/03/05
مناقصه واگذاری خرید خدمات حسابداری ( مالی ) ، کنترلی و نظارتی 1400/03/02 1400/03/05
صفحه 1 از 12