مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید حمل و تحویل شش دستگاه کروسیبل همراه با درب و متعلقات مورد نیاز خود 1400/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید حمل و تحویل شش دستگاه کروسیبل همراه با درب و متعلقات مورد نیاز خود 1400/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذا 1400/05/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و حمل سه دستگاه کفی تریلر دو محور فنر قیچی با سطح ورق فلزی آجدار 6 میلیمتر 1400/04/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کفی حمل کننده کروسیبل مذاب 1400/04/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مرکز تلفن با ظرفیت 2500 مشترک 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام عملیات تخلیه، بارگیری و حمل محموله های وارداتی و تحویل 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات شیارکشی ۱۶۰ عدد دیگ خط یک کارگاه احیاء و ۱۸۴ عدد دیگ خط دو 1399/12/13 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات شیارکشی ۱۶۰ عدد دیگ خط یک کارگاه احیاء و ۱۸۴ عدد دیگ خط دو خود 1399/12/13 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات شیارکشی ۱۶۰ عدد دیگ خط یک کارگاه احیاء و ۱۸۴ عدد دیگ خط دو خود 1399/12/13 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات شیارکشی 160 عدد دیگ خط کارگاه احیا و 184 عدد دیگ خط دو 1399/12/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل و تحویل شش دستگاه گروسیبل همراه با درب و متعلقات مورد نیاز 1399/12/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل و تحویل شش دستگاه کروسیبل همراه با درب و متعلقات 1399/12/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مرکز تلفن با ظرفیت 2500 مشترک 1399/12/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و حمل سه دستگاه کفی تریلر دو محور فنر قیچی با سطح ورق فلزی آجدار شش میلیمتر مورد نیاز خود 1399/12/04 رجوع به آگهی
مناقصه تمدید خرید سه دستگاه ترانسفورماتور 20/60.9kv 1399/12/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سه دستگاه ترانسفورماتور ۲۰/۶.9KV مورد نیاز 1399/11/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات تنظیف، خدمات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز 1399/11/04 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات جوشکاری 1399/11/01 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت ،تهیه و تحویل 1500 عدد دسته راد آلومینیومی 1399/11/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 24