مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام پروژه نظارت بر تمامی پروژه های شهرک ها و نواحی صنعتی تابعه 1398/02/30 رجوع به آگهی
پروژه احداث شبکه های 20 کیلوولت و روشنایی شهرک صنعتی 1398/02/30 1398/03/12
پروژه انجام کارهای خدماتی، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی 1398/02/11 رجوع به آگهی
خدمات (پروژه انجام کارهای خدماتی، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی) شرکت شهرک های صنعتی (دفتر مرکزی و شهرک ها... 1398/02/09 1398/02/18
این شرکت در نظر دارد از ظرفیت مشاورین با تجربه حوزه صنعت و در راستای افزایش توان رقابتی، عارضه یابی،... 1398/01/27 1398/02/31
این شرکت در نظر دارد از ظرفیت مشاورین با تجربه حوزه صنعت و در راستای افزایش توان رقابتی، عارضه یابی،... 1398/01/26 1398/02/31
واگذاری پروژه احداث راه دسترسی دوم به شهرک صنعتی 1397/12/11 1397/12/13
واگذاری پروژه احداث راه دسترسی دوم به شهرک صنعتی 1397/12/08 1397/12/13
اصلاحیه واگذاری پروژه انجام کارهای خدماتی، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی شرکت شهرک های صنعتی 1397/11/18 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه انجام کارهای خدماتی، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی شرکت شهرک های صنعتی 1397/11/14 1397/11/23
صفحه 1 از 125