مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاحیه واگذاری پروژه انجام کارهای خدماتی، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی شرکت شهرک های صنعتی 1397/11/18 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه انجام کارهای خدماتی، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی شرکت شهرک های صنعتی 1397/11/14 1397/11/23
پروژه انجام کارهای خدماتی، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی بصورت حجمی 1397/11/10 1397/11/23
واگذاری پروژه احداث راه دسترسی دوم به شهرک صنعتی 1397/11/03 1397/11/13
واگذاری پروژه احداث راه دسترسی دوم به شهرک 1397/11/01 رجوع به آگهی
عملیات حصارکشی، جدولگذاری و روکش اسفالت برخی از بلوارها 1397/09/21 1397/10/01
پروژه زیرسازی، جدول گذاری، روسازی، تکمیل خط انتقال آب و ترمیم و بهسازی قنات 1397/09/21 1397/10/01
پروژه زیرسازی، جدول گذاری، روسازی، تکمیل خط انتقال آب و ترمیم و بهسازی قنات 1397/09/19 1397/10/01
اجرای پروژه زیرسازی، جدولگذاری، روسازی، تکمیل خط انتقال آب و شبکه جمع آوری فاضلاب و ترمیم و بهسازی ق... 1397/09/19 1397/10/01
پروژه عملیات حصارکشی, جدول گذاری و روکش آسفالت 1397/09/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 124