مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید دستگاه آب شیرین کن 1390/02/04 1390/02/13
واگذاری خدمات خرید مواد اولیه، طبخ و سرو غذای کارکنان 1390/01/16 1390/01/25
انجام خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز 1389/10/15 1389/10/19
خرید یک دستگاه TRANSFER TABLE و یک دستگاه TURN TABLE 1389/10/14 1389/10/18
تامین گازهای صنعتی و ... 1389/07/11 1389/07/20
خرید تعداد 2500 دستگاه ارابه حمل سوخت 1389/06/02 1389/06/17
انجام خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز 1389/06/01 1389/06/16
خرید موارد اولیه مورد نیاز به منظور تهیه غذای کارکنان 1389/05/16 1389/05/31
ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع 1388/11/29 1388/12/14
خرید تخت سربازی دو طبقه فلزی 1388/11/18 1388/12/03
صفحه 29 از 31