مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خیابان های زون C شهرک صنعتی شهاب 1398/09/11 1398/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان آتشنشانی در فاز توسعه شهرک صنعتی شکوهیه 1398/09/04 1398/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای پیاده رو سازی خیابانهای اصلی و فرعی فاز اول شهرک صنعتی ث... 1398/08/20 1398/08/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نظافت معابر، نگهداری فضای سبز، نگهداری از تاسیسات و خدمات پیش خ... 1398/08/12 1398/08/18
تهیه تجهیزات و اجرای شبکه 20 کیلوولت تعدادی از خیابان ها 1398/08/12 1398/08/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه مصالح و اجرای لایه توپکا در تعدادی از خیابان های فرعی فاز توسعه... 1398/07/25 1398/08/01
تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب زونC به همراه اتصال شبکه و خط انتقال فعلی به مخزن زمینی بتنی 1398/07/25 1398/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه مصالح و اجرای لایه توپکای رمپ و لوپ های ورودی و خروجی از آزاد ر... 1398/07/15 1398/07/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه تجهیزات و اجرای شبکه 20 کیلو ولت اراضی پل شهرک صنعتی شکوهیه 1398/07/13 1398/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای نظافت معابر، نگهداری فضای سبز، نگهداری از تاسیسات در شهرکهای صنعتی استان قم 1398/07/07 1398/07/11
صفحه 2 از 55