مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تهیه مصالح و اجرای شبکه ابیاری فضای سبز و آماده سازی بستر کاشت تهیه درخت و کاشت و نگهداری فض... 1397/09/12 1397/09/17
تهیه مصالح و اجرای پیاده روسازی تعدادی از خیابانهای اصلی فاز توسعه شهرک صنعتی 1397/08/27 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای شبکه ابیاری فضای سبز و آماده سازی بستر کاشت تهیه درخت و کاشت و نگهداری فضای سبز د... 1397/08/23 1397/08/27
تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز و آماده سازی بستر کاشت, تهیه درخت و کاشت و نگهداری فضای سبز 1397/08/22 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز و آماده سازی بستر کاشت، تهیه درخت و کاشت و نگهداری فضای سبز... 1397/08/13 1397/08/20
خرید لوله پلی اتیلن جهت استفاده در شبکه توزیع و خط انتقال آب شهرک صنعتی 1397/08/12 1397/08/15
خرید لوله پلی اتیلن 1397/08/12 1397/08/15
خرید لوله پلی اتیلن 1397/08/09 رجوع به آگهی
خرید لوله پلی اتیلن تک جداره به قطر 315 میلیمتر 1397/08/06 رجوع به آگهی
خرید لوله پلی اتیلن جهت استفاده در قسمتی از خط انتقال آب شهرک صنعتی 1397/08/05 1397/08/10
صفحه 6 از 55