مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث خط برق رسانی به تصفیه خانه آب 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه احداث خط برق رسانی به تصفیه خانه آب 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه انسداد چاههای غیر مجاز ، توقیف دستگاههای حفاری غیر مجاز 1400/10/09 1400/10/13
مناقصه انسداد چاههای غیر مجاز ، توقیف دستگاههای حفاری غیر مجاز 1400/10/07 1400/10/13
مناقصه واگذاری فعالیت های امور حفاظت و حراست از تأسیسات سدهای در دست بهره برداری و منابع آب 1400/09/24 1400/09/27
مناقصه واگذاری فعالیت های امور حفاظت و حراست از تاسیسات سدهای در دست بهره برداری و منابع آب شهرستانهای استان 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه انسداد چاههای غیر مجاز ، توقیف دستگاههای حفاری غیر مجاز 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه انسداد چاههای غیر مجاز ، توقیف دستگاههای حفاری غیر مجاز 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انسداد چاههای غیر مجاز-توقیف دستگاه خای حفاری غیر مجاز 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه اجرای کارهای فلزی پل روی سرریز سد مخزنی 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای فلزی پل روی سرریز سد مخزنی 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری فعالیتهای امور حفاظت و حراست از تأسیسات سدهای در دست بهره برداری و منابع آب 1400/08/27 1400/09/03
مناقصه واگذاری فعالیتهای امور حفاظت و حراست از تأسیسات سدهای در دست بهره برداری و منابع آب 1400/08/25 1400/09/03
مناقصه واگذاری فعالیت های امور حفاظت و حراست از تأسیسات سدها 1400/08/24 1400/09/03
مناقصه انسداد چاههای غیر مجاز-توقیف دستگاه خای حفاری غیر مجاز 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه انسداد چاههای غیر مجاز-توقیف دستگاه خای حفاری غیر مجاز 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه دینور آب 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای فلزی پل روی سرریز سد مخزنی قشلاق 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای فلزی پل روی سرریز سد مخزنی قشلاق 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه انسداد چاه های غیر مجاز، توقیف دستگاه های حفاری غیر مجاز 1400/08/01 1400/08/05
صفحه 1 از 49