مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای پروژه تجهیزات هیدرومکانیکال سد و اجرای پروژه بازسازی شبکه اصلی و فرعی و .... 1398/02/17 1398/02/24
خرید هشت دستگاه الکترو پمپ های سانتریفیوژ افقی مورد نیاز ساختمان سد و شبکه تنگ حمام شرکت آب منطقه ای 1398/02/14 1398/02/18
خرید 8 دستگاه الکتروپمپهای سنتریفیوژ افقی 1398/02/10 1398/02/18
خرید هشت دستگاه الکترو پمپ های سانتریفیوژ افقی مورد نیاز ساختمان سد و شبکه تنگ حمام شرکت آب منطقه ای 1398/02/10 1398/02/18
پروژه بازسازی و مقاوم سازی ساختمان-پروژه محوطه سازی ایستگاه های پمپاژ-پروژه محوطه سازی ایستگاه های پ... 1398/02/10 رجوع به آگهی
پروژه بازسازی و مقاوم سازی ساختمان و شبکه آبیاری و زهکشی - پروژه محوطه سازی ایستگاه های پمپاژ شماره... 1398/02/07 رجوع به آگهی
پایدارسازی ترانشه های کانال اصلی و ایستگاه های پمپاژ و کارهای باقیمانده اراضی شبکه ساحل چپ پایاب و ع... 1398/01/31 1398/02/04
واگذاری عملیات اجرایی پروژه خطوط ، ابنیه و تجهیزات 1398/01/29 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی پروژه خطوط - ابنیه و تجهیزات شبکه چپ 1398/01/28 1398/02/04
پایدار سازی ترانشه های کانال اصلی و ایستگاه های پمپاژ و کارهای باقیمانده اراضی شبکه 1398/01/28 1398/02/04
صفحه 2 از 69