مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بازسازی بخشی از آسیب های زلزله در سد و شبکه تنگ حمام 1398/01/28 1398/02/04
فعالیت های انجام امور حفاظت و حراست از تاسیسات سدهای در دست بهره برداری و منابع آب شهرستانها 1398/01/24 رجوع به آگهی
فعالیت های انجام امور حفاظت و حراست از تاسیسات سدها 1398/01/20 رجوع به آگهی
پایدارسازی ترانشه های کانال اصلی و ایستگاه های پمپاژ و کارهای باقیمانده اراضی شبکه ساحل چپ پایاب و... 1397/12/27 1398/01/07
خرید کالا 1397/12/14 رجوع به آگهی
خرید 8 دستگاه الکتروپمپ های سانتریفیوژ افقی 1397/12/09 1397/12/13
واگذاری فعالیت های انجام امور حفظ و حراست از تأسیسات سدها 1397/12/07 رجوع به آگهی
اجرای پروژه تجهیزات هیدرومکانیکال-احداث خط انتقال حد فاصل مخازن -پروژه بازسازی بند و کانال 1397/12/07 1397/12/11
خرید 8 دستگاه الکتروپمپ های سانتریفیوژ افقی 1397/12/06 1397/12/13
واگذاری فعالیت های انجام امور حفظ و حراست از تاسیسات سدهای در دست بهره برداری و منابع آب 1397/12/06 1397/12/11
صفحه 3 از 69