مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 8 دستگاه الکترو پمپ های سانتریفیوژ افقی مورد نیاز ساختمان سد و شبکه تنگ حمام 1398/03/05 رجوع به آگهی
خرید 8 دستگاه الکترو پمپ های سانتریفیوژ افقی مورد نیاز ساختمان سد و شبکه تنگ حمام 1398/03/02 رجوع به آگهی
واگذاری فعالیت های انجام امور حفاظت و حراست از تاسیسات سدهای در دست بهره برداری و منابع آب 1398/02/23 1398/02/24
اجرای پروژه تجهیزات هیدرومکانیکال سد و اجرای پروژه بازسازی شبکه اصلی و فرعی و .... 1398/02/21 1398/02/24
واگذاری فعالیت های انجام امور حفاظت و حراست از تاسیسات سدهای در دست بهره برداری و منابع آب شهرستان ه... 1398/02/19 1398/02/24
اجرای پروژه تجهیزات هیدرومکانیکال سد و اجرای پروژه بازسازی شبکه اصلی و فرعی و .... 1398/02/17 1398/02/24
خرید هشت دستگاه الکترو پمپ های سانتریفیوژ افقی مورد نیاز ساختمان سد و شبکه تنگ حمام شرکت آب منطقه ای 1398/02/14 1398/02/18
خرید 8 دستگاه الکتروپمپهای سنتریفیوژ افقی 1398/02/10 1398/02/18
خرید هشت دستگاه الکترو پمپ های سانتریفیوژ افقی مورد نیاز ساختمان سد و شبکه تنگ حمام شرکت آب منطقه ای 1398/02/10 1398/02/18
پروژه بازسازی و مقاوم سازی ساختمان-پروژه محوطه سازی ایستگاه های پمپاژ-پروژه محوطه سازی ایستگاه های پ... 1398/02/10 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 71