مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
لیست کوتاه احداث خط انتقال حد فاصل مخازن 1397/12/05 1397/12/11
پایدارسازی ترانشه های کانال اصلی و ایستگاه های پمپاژ-احداث مخزن 3000 مترمکعبی بتنی-احداث کانال 1397/11/08 1397/11/11
انجام امور حفاظت و حراست از تاسیسات 1397/11/06 1397/11/09
فراخوان پایدارسازی ترانشه های کانال اصلی و ایستگاه های پمپاژ، احداث مخزن 3000 مترمکعبی بتنی، احداث ک... 1397/11/04 1397/11/11
واگذاری فعالیتهای انجام امور حفاظت و حراست از تاسیسات سدهای در دست بهره برداری و منابع آب 1397/11/02 1397/11/09
واگذاری انجام عملیات توقیف و انسداد چاههای غیر مجاز و ... در قالب گروههای گشت و بازرسی 1397/10/25 1397/10/29
واگذاری عملیات اجرایی پروژه خطوط - ابنیه و تجهیزات شبکه 1397/10/25 1397/10/29
واگذاری انجام عملیات توقیف و انسداد چاههای غیر مجاز و ... در قالب گروههای گشت و بازرسی 1397/10/23 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی پروژه خطوط، ابنیه و تجهیزات شبکه 1397/10/22 1397/10/29
واگذاری خدمات گروه های گشت و بازرسی 1397/10/22 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 71