مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات حفاظت فیزیکی خود توسط پرسنل 1389/01/15 1389/02/01
انجام خدمات پشتیبانی 1389/01/15 1389/02/01
واگذاری عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی 1388/12/25 1389/01/11
واگذاری 27 دستگاه ماشین آلات سنگین و راهسازی 1388/12/18 1389/01/04
واگذاری 27 دستگاه ماشین آلات سنگین و راهسازی 1388/12/16 1389/01/02
واگذاری عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی 1388/12/06 1388/12/21
واگذاری عملیات اجرایی تکمیلی سد 1388/11/04 1388/11/23
واگذاری عملیات اجرایی 1388/10/29 1388/11/16
حفر دو حلقه چاه آهکی 1388/10/29 1388/11/15
عملیات اجرایی پروژه باز 7 ساماندهی رودخانه 1388/10/26 1388/11/11
صفحه 69 از 71