مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تعدادی کلمپ استیل 1398/06/26 رجوع به آگهی
انتخاب تامین کنندگان واجد صلاحیت(تولید کنندگان یا نمایندگان رسمی آنها) جهت تامین تعداد 7000 دستگاه ک... 1398/06/26 رجوع به آگهی
انتخاب تامین کنندگان واجد صلاحیت(تولید کنندگان یا نمایندگان رسمی آنها) جهت تامین تعداد 7000 دستگاه ک... 1398/06/25 رجوع به آگهی
خرید مقداری لوله پلی اتیلن 110- 90- 63 1398/06/25 1398/06/31
تعدادی کلمپ استیل مورد نیاز خود 1398/06/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط برق چاه های کهنوج و ایستگاه پمپاژ قلعه گنج 1398/06/13 1398/06/21
خرید مقداری لوله پلی اتیلن 200 و 250 مورد نیاز 1398/06/12 رجوع به آگهی
خرید مقداری لوله پلی اتیلن 200 و 250 مورد نیاز 1398/06/11 رجوع به آگهی
خدمات پشتیبانی امور آب 1398/06/06 1398/06/12
خدمات پشتیبانی امور آب 1398/06/05 1398/06/12
صفحه 3 از 200