مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک، گزارشات و اپر... 1398/02/30 1398/03/02
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک، گزارشات و اپر... 1398/02/29 1398/03/02
اجرای حصار فیزیکی مخازن آب 1398/02/25 1398/02/31
اجرای حصار مخازن 1398/02/24 1398/02/26
احداث ایستگاه های پمپاژ شماره یک تا سه خط انتقال حوزه ( تکمیل آبرسانی حوزه ) 1398/02/24 1398/02/28
بازسازی شبکه توزیع آب 1398/02/23 رجوع به آگهی
بازسازی شبکه توزیع آب 1398/02/22 رجوع به آگهی
خرید یک دستگاه سن استوریچ 1398/02/21 رجوع به آگهی
خرید یک دستگاه سن استوریچ 1398/02/19 رجوع به آگهی
خرید یک دستگاه سن استوریچ 1398/02/18 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 194