مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
برونسپاری امور خدمات شهری منطقه 1398/06/31 رجوع به آگهی
پیاده روسازی معابر 1398/06/30 رجوع به آگهی
اجرای پیاده روسازی 1398/06/25 رجوع به آگهی
تهیه و اجرای سیستم های مدرن و لوله گذاری معابر شهری جهت هدایت آبهای سطحی 1398/06/25 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل مسجد 1398/06/23 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز (تاسیسات روشنایی بوستانها ، بلوارها و میادین) 1398/06/20 رجوع به آگهی
اصلاحیه احداث نیروگاه خورشیدی تا 125 کیلووات در 4 نقطه از اماکن شهرداری 1398/06/23 رجوع به آگهی
احداث نیروگاه خورشیدی تا 125 کیلووات در 4 نقطه از اماکن شهرداری 1398/06/23 رجوع به آگهی
تکمیل مسجد 1398/06/16 رجوع به آگهی
احداث نیروگاه خورشیدی تا 125 کیلووات در 4 نقطه از اماکن شهرداری 1398/06/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 155