مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امورات تامین نظم و امنیت تعدادی اماکن 1400/10/07 1400/10/15
مناقصه واگذاری امورات تامین نظم و امنیت تعدادی اماکن خود 1400/09/30 1400/10/15
مناقصه واگذاری امورات تأمین نظم و امنیت تعدادی از اماکن خود 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امورات تامین نظم و امنیت تعدادی از اماکن 1400/09/09 1400/09/25
مناقصه مدیریت و بهره برداری از تاکسی بیسیم 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری و بهره برداری از جایگاه cng 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری و بهره برداری از جایگاه cng 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری و بهره برداری از جایگاه cng 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری و بهره برداری از جایگاه cng 1400/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امورات تامین نظم و امنیت ایستگاه اخذ بهای خدمات اتباع 1399/08/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امورات تامین نظم و امنیت ایستگاه اخذ بهای خدمات اتباع 1399/08/15 1399/09/03
مناقصه واگذاری امورات تامین نظم و امنیت ایستگاه 1399/07/29 1399/08/11
مناقصه واگذاری امورات تامین نظم و امنیت ایستگاه اخذ بهای خدمات اتباع 1399/07/21 1399/08/11
مناقصه واگذاری به صورت اجاره ساختمان رستوران 1399/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امورات تامین نظم و امنیت پارکینگ 1399/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امورات تامین نظم و امنیت پارکینگ 1399/06/24 1399/07/05
مناقصه واگذاری امورات تامین نظم و امنیت پارکینگ خود 1399/06/17 1399/07/05
مناقصه واگذاری و بهره برداری از جایگاه cng 1399/03/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری و بهره برداری از جایگاه cng 1399/02/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه امور خدمات شهری اعم از نظافت شهر، جمع آوری پسماند و حفظ و نگهداری فضای سبز و قسمتی از امورات عمران شهری ، تاسیسات ، اخذ بها، خدمات و غیره 1399/02/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15