مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5992386 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدخرید و راه اندازی سامانه های الکترولیز نمک طعام در سطح استان 1401/09/07 1401/09/15
5992358 مناقصه احداث حوضچه شیرآلات، تعمیر و نگهداری و اصلاح و بازسازی شبکه توزیع شهرها 1401/09/07 1401/09/15
5992350 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیداحداث حوضچه شیرآلات، تعمیر و نگهداری و اصلاح و بازسازی شبکه توزیع شهرها 1401/09/07 1401/09/15
5992343 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید 6 عدد پمپ دو مکشه استان 1401/09/07 1401/09/15
5992342 مناقصه عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه عمیق آب شرب 1401/09/07 1401/09/15
5990958 مناقصه خرید و راه اندازی سامانه های الکترولیز نمک طعام - خرید 6 عدد پمپ دو مکشه احداث حوضچه شیرآلات ؛ تعمیر و نگهداری و اصلاح و بازسازی شبکه توزیع - 1401/09/07 رجوع به آگهی
5985477 مناقصه خرید و راه اندازی سامانه های الکترولیز نمک طعام - خرید 6 عدد پمپ دو مکشه 1401/09/06 رجوع به آگهی
5958550 مناقصه عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ 1 حلقه چاه اهکی آب شرب تا عمق 300 متر(مجهز به سیستم ایرلیفت) 1401/08/28 1401/09/05
5958547 مناقصه اصلاح و بازسازی چشمه 1401/08/28 1401/09/05
5958546 مناقصه خرید 480 تن نمک طعام 1401/08/28 1401/09/05
5958545 مناقصه قرائت کنتور،چاپ قبوض،وصول مطالبات 1401/08/28 1401/09/05
5958542 مناقصه قرائت کنتور، چاپ قبوض، وصول مطالبات 1401/08/28 1401/09/05
5956343 مناقصه اصلاح و بازسازی سرابس - قرائت کنتور چاپ قبوض وصول مطالبات - خرید 480 تن نمک طعام و.. 1401/08/26 رجوع به آگهی
5955868 مناقصه پروژه های آبرسانی و خرید تجهیزات آبرسانی : 1- اصلاح و بازسازی-قرائت کنتور چاپ قبوض وصول مطالبات-عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ 1 حلقه چاه آهکی اب شرب تا عمق 300 متر مجهز به 1401/08/25 رجوع به آگهی
5954592 مناقصه احداث مخازن 1401/08/25 رجوع به آگهی
5954344 مناقصه عملیات حفاری و آزمایش پمیاژ 3 حلقه چاه 1401/08/25 1401/08/30
5954341 مناقصه عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ 2 حلقه چاه عمیق آب شرب 1401/08/25 رجوع به آگهی
5943130 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ 3 حلقه چاه عمیق آّب شرب 1401/08/22 1401/08/30
5943121 مناقصه عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ 2 حلقه چاه عمیق آّب شرب 1401/08/22 1401/08/30
5943118 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه احداث مخازن 1401/08/22 1401/08/30
صفحه 1 از 250