کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7402490 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه قرائت کنتور ٬توزیع قبوض شرق استان استان کرمانشاه 1402/09/13 1402/09/21
7402458 مناقصه اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب در کروکی های شهر کرمانشاه استان کرمانشاه 1402/09/13 1402/09/21
7402396 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید کنتورهای 1.2 اینچ و 3.4 اینچ استان کرمانشاه 1402/09/13 1402/09/21
7402389 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصهانجام عملیات سیم پیجی و تعمیرات الکترو موتور 405 کیلو وات،6 کیلو وات استان کرمانشاه 1402/09/13 1402/09/21
7402387 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح و بازسازی ,تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و شبکه توزیع و انشعابات آب شهریپاوه جوانرود روانسر ثلاث(شمال استان کرمانشاه 1402/09/13 1402/09/21
7402383 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه اصلاح و بازسازی ,تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و شبکه توزیع و انشعابات آب شهری شرق استان استان کرمانشاه 1402/09/13 1402/09/21
7402371 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح و بازسازی ,تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و شبکه توزیع و انشعابات آب شهریاسلام اباد دالاهو قصر سرپل گی استان کرمانشاه 1402/09/13 1402/09/21
7401680 مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی استان کرمانشاه 1402/09/13 رجوع به آگهی
7395863 مناقصه 7 عنوان مناقصه شامل اصلاح و بازسازی تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و شبکه توزیع و انشعابات اب شهری -اصلاح و بازسازی تعمیر و نگهداری خطو انتقال و شبکه توزیع و انشعابات اب شهری - قرائت کنتور توزیع... استان کرمانشاه 1402/09/12 رجوع به آگهی
7387069 مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ایستگاه های پمپاژ استان کرمانشاه 1402/09/09 1402/09/08
7386326 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه(ارزیابی کیفی)اصلاح و بازسازی تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و شبکه توزیع مناطق سه گاه شهر کرمانشاه- اد استان کرمانشاه 1402/09/08 1402/09/16
7386220 مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و توسعه و بازسازی خطوط انتقال و شبکه توزیع اب شرب استان کرمانشاه 1402/09/08 1402/09/16
7386035 مناقصه بهره برداری و نگهداری - خدمات مشترکین تاسیسات آب شرب روستاها استان کرمانشاه 1402/09/08 رجوع به آگهی
7386033 مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی ایستگاه های پمپاژ شهر و روستاها استان کرمانشاه 1402/09/08 رجوع به آگهی
7385916 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل انجام فعالیت های حجمی اپراتوری پشتیبانی فاضلاب - بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب و توسعه و بازسازی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب - آبرسانی سیار به روستاها استان کرمانشاه 1402/09/08 رجوع به آگهی
7384122 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و توسعه و بازسازی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب روستایی 2- اصلاح و بازسازی تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و شبکه توزیع مناطق استان کرمانشاه 1402/09/08 رجوع به آگهی
7380683 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و توسعه و بازسازی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب روستایی -اصلاح و بازسازی تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و شبکه توزیع استان کرمانشاه 1402/09/07 رجوع به آگهی
7373391 مناقصه بهره برداری و نگهداری تاسیسات اب شرب و توسعه و بازسازی خطوط ان استان کرمانشاه 1402/09/05 1402/09/13
7373386 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصهانجام فعالیت های حجمی اپراتوری و پشتیبانی تاسیسات فاضلاب شرکت اب و فاضلاب استان(در سطح شهرستان کرمانشاه)(سود مدیریتی)( استان کرمانشاه 1402/09/05 1402/09/13
7373320 مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی سیار به روستاهای شهرستان کرمانشاه استان کرمانشاه 1402/09/05 1402/09/13
صفحه 1 از 268