مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و استاندارد سازی انشعابات فاضلاب روانسر 1398/11/02 1398/11/14
اجرای شبکه فاضلاب و استاندارد سازی انشعابات فاضلاب 1398/11/02 1398/11/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب کرمانشاه به روش بیع متقابل 1398/11/02 1398/11/15
عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب 1398/10/30 رجوع به آگهی
فراخوان سرمایه گذاری جهت تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب به روش بیع متقابل 1398/11/02 1398/11/14
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و استاندارد انشعابات فاضلاب 1398/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب و استاندارد سازی انشعابات فاضلاب ( شامل تهیه لوله و اتصالات) 1398/11/01 رجوع به آگهی
اجرای بخشی از شبکه و خطوط انتقال فاضلاب 1398/10/30 1398/11/12
عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب 1398/10/30 1398/11/12
قرائت کنتور وصول مطالباتی 1398/10/26 1398/11/07
صفحه 1 از 296