مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیت های خدماتی پشتیبانی مرکز 122 وقسم های مرتبط به آن به بخش خصو... 1398/06/23 1398/07/04
واگذاری نصب انشعابات آب و فاضلاب امورات 1398/06/16 رجوع به آگهی
واگذاری نصب انشعابات آب و فاضلاب امورات 1398/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای خط انتقال فاضلاب و لوله رانی شهر روانسر 1398/06/13 1398/06/26
آبرسانی روستا 1398/06/11 1398/06/20
آبرسانی مجتمع 1398/06/11 1398/06/20
واگذاری جابجایی خطوط انتقال آب مخازن دکل 1398/06/06 رجوع به آگهی
احداث ایستگاه پمپاژ آب به زون مرتفع 1398/06/07 1398/06/17
جابجایی خطوط انتقال آب مخازن دکل 1398/06/06 1398/06/17
فعالیت های خدماتی پشتیبانی مرکز 122 و قسمت های مربوط به آن 1398/05/19 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 285