مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و استاندارد سازی انشعاب فاضلاب 1398/03/28 رجوع به آگهی
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و استاندارد سازی انشعابات فاضلاب شامل تهیه لوله و اتصالات 1398/03/27 رجوع به آگهی
واگذاری احداث ایستگاه پمپاژ آب به زون مرتفع 1398/04/01 رجوع به آگهی
اجرای شبکه فاضلاب و استاندارد سازی انشعابات فاضلاب 1398/03/30 1398/04/11
احداث خطوط انتقال آب شرب بین مخازن (شامل تهیه لوله و اتصالات) 1398/03/27 رجوع به آگهی
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و استاندارد سازی انشعابات فاضلاب شامل تهیه لوله و اتصالات 1398/03/28 1398/04/06
اصلاح و بازسازی شبکه آب آسیب دیده سطح شهر 1398/03/28 1398/04/06
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و استاندارد سازی انشعابات فاضلاب ـ احداث خطوط انتقال آب بین مخازن شهر 1398/03/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و استانداردسازی انشعابات فاضلاب سطح شهر شامل تهیه لوله و اتصالات 1398/03/22 رجوع به آگهی
واگذاری اصلاح و بازسازی شبکه آب آسیب 1398/03/27 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 275