مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور KVA 250 جهت تصفیه خانه کنگاو... 1399/03/20
واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات 1399/03/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2500 فقره کیت انشعاب آب جهت آب و فاضلاب شهر سرپل 1399/03/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل کارهای باقیمانده تصفیه خانه فاضلاب شماره 2 پاوه 1399/03/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه فاضلاب و استاندارد سازی انشعابات فاضلاب شهر صحنه ( پیمان5 ) 1399/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه فاضلاب و استاندارد سازی انشعابات فاضلاب شهر صحنه ( پیمان4 ) 1399/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه فاضلاب و استاندارد سازی انشعابات فاضلاب شهر صحنه ( پیمان 3 ) 1399/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه فاضلاب و استاندارد سازی انشعابات فاضلاب شهر صحنه ( پیمان 2 ) 1399/03/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه فاضلاب و استاندارد سازی انشعابات فاضلاب شهر صحنه ( پیمان 1 ) 1399/03/19
واگذاری عملیات اجرای خط انتقال آب با لوله 500GRP میلیمتر 1399/03/07 رجوع به آگهی
صفحه 8 از 316