مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5979626 مناقصه خرید یک دستگاه بالابر خط گرم 1401/09/03 1401/09/07
5979625 مناقصه خرید انواع بالابر خط سرد 1401/09/03 1401/09/07
5979512 مناقصه تجدید مرحله سوم خرید دو دستگاه جرثقیل سنگین 10 تنی مفصلی - تلسکوپی 1401/09/03 1401/09/07
5978476 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجدیدمرحله اول خرید تعداد 222-اصله انواع پایه بتونی چهارگوش 1401/09/02 1401/09/07
5978475 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجدید مرحله اول خرید مقدار 1867 دستگاه تابلو سنجش هوشمند 80 آمپری با فریم کامپوزیتی 1401/09/02 1401/09/07
5978474 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجدید مرحله چهارم خرید تعداد 3800 دستگاه انواع کنتور تکفاز و سه فاز با قاب 1401/09/02 1401/09/07
5978473 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجدیدمرحله اول خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف 1401/09/02 1401/09/07
5978472 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجدید مرحله چهارم خرید دو دستگاه جرثقیل سنگین 10 تنی مفصلی - تلسکوپی 1401/09/02 1401/09/07
5978471 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجدیدمرحله اول خرید انواع تابلو سنجش هوشمند با فریم فلزی 1401/09/02 1401/09/07
5978470 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجدید مرحله دوم خرید مقدار 50000 کیلوگرم سیم آلومینیوم مقطع 50 fox 1401/09/02 1401/09/07
5978469 مناقصه خرید 156 - اصله انواع پایه بتونی چهارگوش 1401/09/02 1401/09/07
5978405 مناقصه خرید انواع تابلو سنجش هوشمند با فریم کامپوزیتی 1401/09/02 1401/09/07
5978402 مناقصه خرید انواع یرآق آلات گالوانیزه 1401/09/02 1401/09/07
5974586 مناقصه خرید تعداد 3800 دستگاه انواع کنتور تکفاز و سه فاز با قاب- تعداد 222 اصله انواع پایه بتونی چهارگوش- انواع کابل مسی فشار ضعیف و.... 1401/09/02 1401/09/07
5974273 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مرحله اول تامین تعداد 18 نفر نیروی نگهبان 1401/09/01 1401/09/06
5974164 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدیدمرحله اول اجرای پروژ ه های خط گرم در محدوده مدیریتهای توزیع برق 1401/09/01 1401/09/06
5974162 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مرحله سوم اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری 1401/09/01 1401/09/06
5974161 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مرحله سوم اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری 1401/09/01 1401/09/06
5974158 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مرحله سوم اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری در محدوده 1401/09/01 1401/09/06
5974157 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مرحله سوم اجرای پروژه کلید در دست توسعه و احداث شهری 1401/09/01 1401/09/06
صفحه 1 از 132