مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید مقدار 2000 متر کابل خود نگهدار 20 کیلو ولت آلومینیومی و مقدار 2000 متر کابل گراسلینگ 20 کیلوولت... 1397/12/02 1397/12/07
خرید مقدار 2000 متر کابل خود نگهدار 20 کیلو ولت آلومینیومی و مقدار 2000 متر کابل گراسلینگ 20 کیلوولت... 1397/11/30 1397/12/07
انجام خدمات مشاوره نظارت فنی، کیفی و مالی بر اجرای کلیه پروژه های تامین برق متقاضیان و توسعه و بهبود... 1397/11/29 رجوع به آگهی
انجام خدمات مشاوره نظارت 1397/11/29 1397/12/02
انجام مطالعات و خدمات مهندسی طراحی و بررسی های فنی، اقتصادی کلیه طرح های مورد نیاز در محدوده 1397/11/29 رجوع به آگهی
دعوتنامه اسناد انتخاب مشاور 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات مشاوره نظارت فنی، کیفی و مالی بر اجرای کلیه پروژه های تامین برق متقاضیان و توسعه... 1397/11/29 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی بصورت شرکتی بابت انجام امور خدماتی، پشتیبانی، فنی و ... 1397/11/28 1397/12/02
تامین نیروی انسانی 1397/11/28 1397/12/02
خرید لوازم و تجهیزات سیستم خورشیدی مستقل از شبکه 1397/11/25 1397/11/30
صفحه 1 از 85