مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور طراحی و چاپ جزوات آموزشی و کتاب سازمان بیمه سلامت 1398/04/30 رجوع به آگهی
واگذاری امو طراحی و چاپ جزوات آموزشی و کتاب سازمان 1398/04/29 رجوع به آگهی
واگذاری امور طراحی و چاپ جزوات آموزشی و کتاب سازمان 1398/04/02 1398/04/04
واگذاری امور طراحی و چاپ جزوات آموزشی و کتاب سازمان 1398/04/01 1398/04/09
واگذاری اگهی ارزیابی کیفی انتخاب مدیر طرح 1398/03/18 1398/03/25
واگذاری آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مدیر طرح 1398/03/19 رجوع به آگهی
واگذاری پذیرایی و تامین غذای مراسمات ستاد مرکزی 1398/03/18 رجوع به آگهی
خدمات مدیریت طرح 1398/03/18 1398/03/25
تامین غذا و پذیرایی 1398/03/18 1398/03/26
خرید و نصب دوربین های حفاظتی سازمان 1398/03/12 1398/03/18
صفحه 2 از 79