مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پذیرایی و تامین غذای مراسمات ستاد مرکزی 1398/02/16 1398/02/22
واگذاری پذیرایی و تامین غذا 1398/02/15 1398/02/22
خرید و نصب دوربین های حفاظتی 1398/02/02 1398/02/05
خرید و نصب دوربین های حفاظتی 1398/01/31 1398/02/05
خرید و چاپ 20 میلیون جلد دفترچه بیمه سلامت 1398/01/28 رجوع به آگهی
خرید و چاپ 20 میلیون جلد دفترچه بیمه سلامت 1398/01/26 رجوع به آگهی
خرید و چاپ 20 میلیون جلد دفترچه بیمه سلامت ایران 1398/01/26 1398/02/03
ارائه خدمات جایگاه پاسخگوئی و راهبری مرکز تماس 1666 1397/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات نظافت ساختمان ستاد 1397/12/07 1397/12/12
ارائه جایگاه خدمات پاسخگوئی سامانه ۱۶۶۶ 1397/12/07 1397/12/12
صفحه 7 از 82