مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
توسعه سامانه تایید خدمات سازمان 1398/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای توسعه سامانه تایید خدمات سازمان بیمه 1398/10/24 1398/11/01
توسعه سامانه تایید خدمات سازمان بیمه سلامت 1398/10/24 رجوع به آگهی
خرید سامانه اموال و انبار سازمان 1398/10/09 1398/10/16
تکمیل ساختمان اداری و احداث ساختمان های جنبی 1398/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل ساختمان اداری و احداث ساختمان های جنبی اداره کل بیمه سلامت استان کرما... 1398/10/08 1398/10/14
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سامانه اموال و انبار سازمان بیمه سلامت ایران 1398/10/07 1398/10/16
خرید سامانه اموال و انبار سازمان بیمه سلامت ایران 1398/10/07 1398/10/16
تکمیل ساختمان اداری و احداث ساختمان های جنبی 1398/10/07 1398/10/14
تکمیل ساختمان اداری و احداث ساختمانهای جنبی 1398/09/25 1398/10/02
صفحه 8 از 87