کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7411897 مناقصه خرید کسری اقلام پایپینگ خطوط فلر سایز62 اینچ پروژه احداث پالایشگاه استان تهران 1402/09/16 رجوع به آگهی
7404628 مناقصه واگذاری تهیه و حمل مصالح سنگی پروژه پالایشگاه استان هرمزگان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7399553 مناقصه واگذاری تهیه و حمل مصالح سنگی پروژه پالایشگاه استان هرمزگان 1402/09/13 رجوع به آگهی
7387316 مناقصه خرید رنگهای مورد نیاز برای عملیات رنگ آمیزی خطوط پایپینگ و ساپورتهای فاز دوم استان تهران 1402/09/09 رجوع به آگهی
7383793 مناقصه خرید رنگهای مورد نیاز برای عملیات رنگ آمیزی خطوط پایپینگ و ساپورتهای فاز دوم پروژه NGL3200 استان تهران 1402/09/08 رجوع به آگهی
7383069 مناقصه خرید رنگهای مورد نیاز برای عملیات رنگ آمیزی خطوط پایپینگ و ساپورتهای فاز دوم پروژه NGL3200 استان تهران 1402/09/08 رجوع به آگهی
7380230 مناقصه تامین ورق و پروفیل های مخازن واحد SWS مربوط به پروژه پالایشگاه استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7376927 مناقصه تامین ورق و پروفیل های مخازن واحد SWS استان تهران 1402/09/06 رجوع به آگهی
7310024 مناقصه خرید مصالح سنگی شامل شن 4/3 شن 8/3 و ماسه شسته دو بار شور استان خوزستان 1402/08/25 رجوع به آگهی
7305709 مناقصه خرید مصالح سنگی شامل شن 4/3 شن 8/3 و ماسه شسته دو بار شور استان خوزستان 1402/08/24 رجوع به آگهی
7288811 مناقصه اجرای عملیات لوله کشی روزمینی(AG) واحد 200 و 300 فاز 2، مربوط به پروژه NGL3200 استان خوزستان 1402/08/20 رجوع به آگهی
7288612 مناقصه اجرای قسمت سوم اجرای کلیه عملیات خاکی و تخریب تپه سنگی زمین مخازن استان هرمزگان 1402/08/20 رجوع به آگهی
7286404 مناقصه اجرای عملیات لوله کشی روزمینی(AG) استان تهران 1402/08/18 رجوع به آگهی
7286092 مناقصه اجرای قسمت سوم اجرای کلیه عملیات خاکی و تخریب تپه سنگی زمین مخازن استان هرمزگان 1402/08/18 رجوع به آگهی
7282807 مناقصه واگذاری اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی ساب استیشن و فایر وال 01-82-srr/ss استان هرمزگان 1402/08/17 رجوع به آگهی
7282585 مناقصه اجرای دیوار ساختمان های غیر صنعتی استان هرمزگان 1402/08/17 رجوع به آگهی
7282573 مناقصه اجرای فونداسیون مخازن TK8001 Tk8005 و باندوال مخازن ما 8001 استان هرمزگان 1402/08/17 رجوع به آگهی
7278665 مناقصه اجرای فونداسیون مخازن TK8001 Tk8005 و باندوال مخازن ما 8001 استان هرمزگان 1402/08/16 رجوع به آگهی
7278350 مناقصه اجرای دیوار ساختمان های غیر صنعتی استان هرمزگان 1402/08/16 رجوع به آگهی
7278013 مناقصه اجرای دیوار ساختمان های غیر صنعتی استان هرمزگان 1402/08/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 100