مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان شناسایی پیمانکار طراحی و ساخت ساختمانهای پیش ساخته 1398/02/08 رجوع به آگهی
تامین مصالح، حمل و اجرای کانال جمع آوری سیلاب در اضلاع شمالی و شرقی سایت مجتمع پتروشیمی به طول حدود... 1398/02/07 1398/02/09
انجام عملیات اجرائی بخشی از پروژه های ساختمانی، کارگاهی و مسکونی 1398/02/07 1398/02/09
تامین مالی و انجام عملیات اجرائی بخشی از پروژه های ساختمانی، کارگاهی و مسکونی 1397/07/30 1397/08/07
شناسایی پیمانکار طراحی و ساخت ساختمان های پیش ساخته 1397/07/23 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات طراحی، تهیه و تدارکات و ساخت دوباب سوله 1396/08/29 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات طراحی، تهیه و تدارکات و ساخت دوباب سوله 1396/07/19 1396/07/27
واگذاری عملیات طراحی، تهیه و تدارکات و ساخت دو باب سوله هر یک به ابعاد 60×28 متر 1396/07/19 1396/07/27
واگذاری عملیات طراحی، تهیه و تدارکات و ساخت دو باب سوله 1396/07/19 1396/07/27
واگذاری تهیه و تدارکات و ساخت دوباب سوله 1396/07/18 1396/07/27
صفحه 1 از 2