مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور دفتری, خدمات آبدارخانه, نظافت-امور حفاظت و نگهبانی خود 1398/04/04 رجوع به آگهی
ساخت و نصب سازه اسکلت فلزی 1398/03/04 رجوع به آگهی
ساخت و نصب سازه اسکلت فلزی 1398/02/31 رجوع به آگهی
ساخت و نصب سازه اسکلت فلزی خود 1398/02/09 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور دفتری، خدمات، آبدارخانه، نظافت و نگهبانی 1397/04/11 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور دفتری، خدمات آبدارخانه، نظافت 1397/04/06 رجوع به آگهی
انجام امور حفاظت و نگهبانی از تاسیسات و اماکن 1397/04/06 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیرات زیرآبی (داکینگ) 1396/07/24 رجوع به آگهی
انجام امور دفتری، خدمات، آبدارخانه، نظافت و نگهبانی 1396/04/14 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت و بهره برداری از شناورهای تحقیقاتی 1396/02/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3