مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه، حمل و راه اندازی 2 دستگاه تصفیه آب به روش رزین جهت حذف نیترات با ظرفیت 12 و 6 لیتر بر ثانیه به... 1398/09/27 1398/10/01
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، حمل و راه اندازی 2 دستگاه تصفیه آب به روش رزین مجتمع امام خمینی ری 1398/09/26 1398/10/01
تهیه، حمل و راه اندازی 2 دستگاه تصفیه آب به روش رزین جهت حذف نیترات با ظرفیت 12 و 6 لیتر بر ثانیه به... 1398/09/26 1398/10/01
اجرای خط انتقال به طول 5000 متر با لوله پلی اتیلن 200 میلی متر با فشار کاری 16 اتمسفر، احداث حوضچه ه... 1398/09/13 1398/09/17
فراخوان ارزیابی کیفی لوله گذاری خط انتقال آب آشامیدنی روستای امین آباد ( فیروزکوه ) 1398/09/12 1398/09/17
اجرای خط انتقال به طول 5000 متر با لوله پلی اتیلن 200 میلی متر با فشار اری 16 اتمسفر, احداث حوضچه ها... 1398/09/12 رجوع به آگهی
تهیه، حمل و راه اندازی 2 دستگاه تصفیه آب به روش رزین جهت حذف نیترات با ظرفیت 12 و 6 لیتر بر ثانیه به... 1398/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، حمل و راه اندازی 2 دستگاه تصفیه آب به روش رزین جهت حذف نیترات 1398/09/09 1398/09/13
تهیه، حمل و راه اندازی 2 دستگاه تصفیه آب به روش رزین جهت حذف نیترات با ظرفیت 12 و 6 لیتر بر ثانیه به... 1398/09/09 1398/09/13
خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی 1398/09/09 1398/09/11
صفحه 2 از 74