مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری لوله گذاری خط انتقال آب آشامیدنی به طول 800 متر لوله پلی اتیلن به قطر 160 میلیمتر، احداث ساخ... 1397/11/10 1397/11/16
لوله گذاری خط انتقال آب آشامیدنی به طول 800 متر لوله پلی اتیلن به قطر 160 میلیمتر، احداث ساختمان برق... 1397/11/09 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی تامین آب آشامیدنی 1397/11/09 1397/11/16
واگذاری احداث فونداسیون مخزن فلزی هوایی 200 مترمکعبی، ساختمان برق و کلرزنی و حوضچه ها، لوله گذاری و... 1397/11/06 1397/11/10
احداث فونداسیون مخزن فلزی هوایی 200 مترمکعبی، ساختمان برق و کلرزنی و حوضچه ها، لوله گذاری و تهیه و ن... 1397/11/03 1397/11/10
انجام مناقصه تامین کالا و اجرای کلکتور و خط انتقال فاضلاب 1397/11/03 رجوع به آگهی
احداث مخزن بتنی زمینی 500 مترمکعبی آب آشامیدنی روستا 1397/11/03 1397/11/10
احداث فونداسیون مخزن فلزی هوایی 200 مترمکعبی، ساختمان برق و کلرزنی و حوضچه ها، لوله گذاری و تهیه و ن... 1397/11/03 1397/11/10
انجام مناقصه تامین کالا و اجرای کلکتور و خط انتقال فاضلاب 1397/11/02 رجوع به آگهی
انجام مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی 500 مترمکعبی آب آشامیدنی روستا 1397/11/02 1397/11/10
صفحه 2 از 64