مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین، بارگیری، حمل و تخلیه 7000 متر لوله چدن نشکن با سایز 350 میلیمتر و 1167 حلقه واشر تایتون 1398/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 113 (یکصد و سیزده) دستگاه الکتروپمپ شناور مورد نیاز روستاهای واقع در س... 1398/07/20 1398/07/28
تأمین، بارگیری، حمل و تخلیه 7000 متر لوله چدن نشکن با سایز 350 میلیمتر و 1167 حلقه واشر تایتون 1398/07/20 1398/07/28
تامین، بارگیری، حمل و تخلیه 7000 متر لوله چدن نشکن با سایز 350 میلیمتر و 1167 حلقه واشر تایتون در سط... 1398/07/20 رجوع به آگهی
خرید 113 (یکصدو سیزده) دستگاه الکتروپمپ شناور 1398/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل خطوط و اتصال نقاط شهری و روست... 1398/07/15 1398/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاه عمیق و آبرفتی 1398/07/13 1398/07/20
انجام پروژه طرح، ساخت و بهره برداری تصفیه خانه آب روستا 1398/07/03 1398/07/10
فراخوان ارزیابی کیفی انجام پروژه طرح، ساخت و بهره برداری تصفیه خانه آب روستای نیکنامده از توابع شهرس... 1398/07/01 1398/07/10
انجام پروژه طرح، ساخت و بهره برداری تصفیه خانه آب روستا به روش EPC 1398/07/01 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 74