مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خدمات مشترکین (قرائت ، توزیع قبوض و نصب انشعابات) در روستاهای شهرستان... 1398/06/25 1398/06/28
احداث مخزن ذخیره بتنی 700 مترمکعبی و اجرای حوضچه ها و تهیه و نصب شیرآلات و متعلقات مخزن در روستا 1398/06/17 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی احداث مخزن بتنی زمینی700مترمکعبی آب آشامیدنی 1398/06/16 1398/06/25
احداث مخزن ذخیره بتنی 700 مترمکعبی و اجرای حوضچه ها و تهیه و نصب شیرآلات و متعلقات مخزن در روستا 1398/06/16 رجوع به آگهی
انجام خدمات تعمیر و نگهداری شبکه، تاسیسات برقی و پیاده نصب، کنترل کیفی و مدیریت مصرف (آب بدون درآمد)... 1398/06/13 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری شبکه، تاسیسات برقی و پیاده نصب، کنترل کیفی و مدیریت مصرف (آب بدون درآم... 1398/06/13 1398/06/20
فراخوان ارزیابی کیفی تعمیر و نگهداری از تأسیسات آب شرب روستاها 1398/06/12 1398/06/20
فراخوان ارزیابی کیفی تعمیر نگهداری از تأسیسات آب شرب روستاهای شهرستان ری 1398/06/12 1398/06/20
واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری شبکه، تاسیسات برقی و پیاده نصب، کنترل کیفی و مدیریت مصرف (آب بدون درآ... 1398/06/12 1398/06/20
انجام خدمات تعمیر و نگهداری شبکه، تاسیسات برقی و پیاده نصب، کنترل کیفی و مدیریت مصرف (آب بدون درآمد)... 1398/06/12 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 75