مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید CR976 1397/12/08 رجوع به آگهی
انجام عملیات بازسازی و تست پاشش و ردیف چینی برنرهای گازوئیل 1397/12/08 رجوع به آگهی
خرید پمپ جکینگ ژنراتور 1397/12/07 رجوع به آگهی
خرید روغن عایق ترانسفورماتور 1397/12/07 رجوع به آگهی
انجام خدمات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز ـ خرید 13 عدد سلونوئید ولو نیروگاه ـ خرید رله ارت فالت حفا... 1397/12/06 رجوع به آگهی
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه 1397/12/06 رجوع به آگهی
انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی 1397/12/01 1397/12/07
خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه سیکل ترکیبی 1397/11/30 1397/12/05
تهیه مواد‌، پخت و توزیع غذا برای کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی 1397/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل نیروگاه و تامین نیروی انسانی نیروگاه سیکل ترکیبی و ایاب و ذهاب... 1397/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 132