مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات سرویس و نگهداری برق و تاسیسات 1398/03/04 رجوع به آگهی
واگذاری خرید خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه 1398/03/04 1398/03/12
واگذاری خرید خدمات آبدارخانه و نظافت 1398/03/04 1398/03/12
واگذاری خدمات سرویس و ایاب و ذهاب (اتوبوس و مینی بوس) کارکنان خود 1398/03/04 1398/03/12
واگذاری خرید خدمات سرویس و نگهداری برق و تاسیسات خود 1398/02/30 رجوع به آگهی
واگذاری خرید خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه 1398/02/30 1398/03/12
واگذاری خدمات سرویس و ایاب و ذهاب اتوبوس و مینی بوس کارکنان 1398/02/30 1398/03/12
واگذاری خرید خدمات آبدارخانه و نظافت 1398/02/30 1398/03/12
واگذاری تعمیر، نصب، بازسازی ساختمانها و محوطه موجود 1397/07/29 1397/08/14
شناسایی و ارزیابی پیمانکار در زمینه تامین ، نصب و راه اندازی، پشتیبانی ششبکه ارتباطات ماهواره ای شام... 1397/06/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16