مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات نقلیه 1395/01/18 1395/01/21
واگذاری خدمات نقلیه 1395/01/17 1395/01/21
مدیریت بهره برداری از رستوران 1394/12/16 1394/12/25
مدیریت بهره برداری از رستوران ستاد سازمان 1394/12/15 1394/12/25
واگذاری امور خدمات حمل و نقل 1394/12/12 1394/12/17
واگذاری امور خدمات حمل و نقل خود 1394/12/11 1394/12/17
خریداری تعداد 1389000 اصله نهال گلدانی 1394/12/02 1394/12/07
خرید تعداد 1389000 اصله نهال گلدانی 1394/12/01 1394/12/07
طرح جنگل کاری اقتصادی با مشارکت مردم 1394/11/18 رجوع به آگهی
واگذاری مخازن جمع شونده ذخیره اب و کوله پشتی های اطفا حریق 1394/06/03 1394/06/08
صفحه 6 از 15