کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405310 مناقصه انجام تعمیرات و اصلاحیه های مرتبط با خطوط لوله نفت و گاز و ساخت و بازسازی پل و حوضچه و حفاظت کاتدیک استان خوزستان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7402762 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و طبخ غذا در رستوران استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/20
7398627 مناقصه انجام خدمات فراخوان عمومی انجام خدمات عمومی اداره ترابری استان خوزستان 1402/09/13 1402/09/21
7398615 مناقصه تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا و پسشام جهت کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز استان خوزستان 1402/09/13 1402/09/20
7398565 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای Flame Arrester استان خوزستان 1402/09/13 1402/09/25
7398555 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید ابزار خوردگی فلزات-شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون استان خوزستان 1402/09/13 1402/09/25
7398540 مناقصه پمپ دیزل سیار آب آتش نشانی استان خوزستان 1402/09/13 1402/09/25
7395867 مناقصه انجام تعمیرات و اصلاحیه های مرتبط با خطوط لوله نفت و گاز و ساخت و بازسازی پل و حوضچه و حفاظت کاتدیک استان خوزستان 1402/09/12 1402/09/18
7395591 مناقصه انجام تعمیرات و اصلاحیه های مرتبط با خطوط لوله نفت و گاز و ساخت و بازسازی پل و حوضچه و حفاظت کاتدیک استان خوزستان 1402/09/12 1402/09/18
7395447 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 1402/0042 خطوط لوله بخش غرب مارون استان خوزستان 1402/09/12 1402/09/18
7393581 مناقصه کاروان ساندویچ پنل – شرکت بهرهبرداری نفت و گاز استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/25
7393577 مناقصه گیربکس کمپرسور گازی– شرکت بهرهبرداری نفت و گاز استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/25
7393566 مناقصه قطعات یدکی پمپ گلیکول استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/25
7392797 مناقصه تهیه Electro-Gear Pump استان خوزستان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7392534 مناقصه دستگاه تنفسی و کمپرسور شارژ هوا استان خوزستان 1402/09/11 1402/10/06
7391522 مناقصه استارتر کشویی الکتروموتوری 30KW استان خوزستان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7389616 مناقصه دستگاه CIP (شستشوی مبدل حرارتی) استان خوزستان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7385892 مناقصه فلنج کلاس 3000 استان خوزستان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7385330 مناقصه تهیه Electro-Gear Pump استان خوزستان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7384620 مناقصه استارتر کشویی الکتروموتوری استان خوزستان 1402/09/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 180