مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6002655 مناقصه مربوط به تعمیرات عمومی جاده های دسترسی به چاهها و تاسیسات 1401/09/10 1401/09/15
5999705 مناقصه مربوط به بازسازی چهار دستگاه خودروی آتش نشانی 1401/09/09 1401/09/16
5996182 مناقصه مربوط به بازسازی چهار دستگاه خودروی آتش نشانی شرکت 1401/09/08 1401/09/16
5996109 مناقصه تعمیرات عمومی جاده های دسترسی به چاهها و تاسیسات 1401/09/08 1401/09/15
5987814 مناقصه تامین فلنج گردن جوشی 1401/09/06 1401/09/19
5984863 مناقصه مربوط به اتصالات WELDOLET & THREDOLETS 1401/09/05 رجوع به آگهی
5984471 مناقصه تامین زانوی فولادی شعاع بالای قابل پیگرانی: - ELBOWS, 90 DEG, LONG RADIUS, BUTT WELD, FORGED C/S, ACC, TO ASTM A234 Grade WPB, DIMENSION TO ANSI B16.9, S و .... 1401/09/05 رجوع به آگهی
5982256 مناقصه FLANGES.WELDINGNECK.CLASS 150.RF - FLANGES. WELDINGNECK.CLASS 300.RF.SERRATED FINISH. FORGED STEEL IN ACCORDANCE WITH ASTMA-105.DIM.DRILLENG & FACING IN ACC.WITH 1401/09/05 رجوع به آگهی
5981553 مناقصه CONTROL VALVE-ACTION - POSITIONER:ELECTRO-PNEUMATIC SMART و.. 1401/09/05 رجوع به آگهی
5979317 مناقصه تکمیل سالن کنفرانس 1401/09/03 1401/09/05
5979305 مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی 1401/09/03 1401/09/12
5974672 مناقصه فلنج گردن گوشی - FLANGES WELDING NECK CLASS 150 RF 1401/09/02 رجوع به آگهی
5974179 مناقصه اتصالات WELDOLET & THREDOLETS 1401/09/01 رجوع به آگهی
5973736 مناقصه مربوط به انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی شرکت بهره برداری نفت و گاز 1401/09/01 1401/09/12
5973364 مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی 1401/09/01 1401/09/06
5972865 مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی 1401/09/01 1401/09/09
5972443 مناقصه *CONTROL VALVE-ACTION:AIR TO OPEN *POSITIONER:ELECTRO-PNEUMATIC SMART VALVE CHARACTERISTIC:EQUAL PERCENTAGE 1401/09/01 رجوع به آگهی
5972186 مناقصه خرید شیر کنترلی 2 و 3 اینچ 1401/09/01 رجوع به آگهی
5972184 مناقصه تامین زانوی فولادی شعاع بالای قابل پیگرانی: - ELBOWS, 90 DEG, LONG RADIUS, BUTT WELD, FORGED C/S, ACC, TO ASTM A234 Grade WPB, DIMENSION TO ANSI B16.9, S و .... 1401/09/01 رجوع به آگهی
5972109 مناقصه FLANGES.WELDINGNECK 1401/09/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 151