مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
SAFETY BARRIER 1398/03/07 رجوع به آگهی
تامین FLUKE CALIBRA TOR 1398/03/07 رجوع به آگهی
خرید EMERSON HANDHELD COMMUNICATOR و FIELD COMMUNICATOR 475 O/N: 475FPIEKLUGMTA 1398/03/07 رجوع به آگهی
تامین تجهیزات کالیبراسیون 1398/03/07 1398/04/02
انجام خدمات تهیه ، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا و پس شام جهت کارکنان شرکت 1398/03/04 رجوع به آگهی
تامین دو عدد تشک نجات 1398/03/04 رجوع به آگهی
فراخوان تهیه - GATE VALVE 12&20INCH... 1398/03/04 رجوع به آگهی
الکتروپمپ انتقال نفت نمکی 1398/03/04 رجوع به آگهی
انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی شرکت بهره برداری نفت و گاز 1398/03/01 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه ، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا و پس شام جته کارکنان شرکت 1398/03/01 1398/03/14
صفحه 3 از 177