مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
GATE VALVE 12&20INCH 1398/02/31 رجوع به آگهی
واگذاری مربوط به انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع یک وعده غذا جهت کارکنان شرکت 1398/02/29 1398/03/29
الکتروپمپ انتقال نفت نمکی 1398/02/29 رجوع به آگهی
نصب بستر آندی ، تعمیر و نصب نشانگر، نصب کابل و آندهای فداشونده، رنگ آمیزی و کلیشه نویسی نشانگرها جهت... 1398/02/24 رجوع به آگهی
تعمیر، مرمت و بازسازی پایه های برق فشار قوی خط هوایی تک مداره 1398/02/24 1398/03/04
واگذاری مربوط به انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع یک وعده غذا جهت کارکنان شرکت 1398/02/23 1398/03/29
نصب بستر آندی ، تعمیر و نصب نشانگر، نصب کابل و آندهای فداشونده، رنگ آمیزی و کلیشه نویسی نشانگرها جهت... 1398/02/19 رجوع به آگهی
تعمیر، مرمت و بازسازی پایه های برق فشار قوی خط هوایی تک مداره 1398/02/19 1398/03/04
تعمیر ، مرمت و بازسازی پایه های برق فشار قوی خط هوایی تک مداره مارون 1 تا کوپال شرکت 1398/02/19 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به نصب بستر آندی، تعمیر و نصب نشانگر، نسب کابل و آندهای فداشونده، رنگ آمیزی و کلی... 1398/02/19 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 177