مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی 1399/01/27 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات تخلیه لایروبی چاهکهای فاضلاب و جمع آوری، حمل و تخلیه زباله های کارخانجات، تأسیسا... 1399/01/27 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات تخلیه لایروبی چاهکهای فاضلاب و جمع آوری، حمل و تخلیه زباله های کارخانجات، تأسیسا... 1399/01/26 رجوع به آگهی
تعمیر و بهسازی ساختمان تعمیرات و کارگاه برق فشار قوی 1399/01/23 رجوع به آگهی
انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی 1399/01/19 رجوع به آگهی
تعمیر و بهسازی ساختمان تعمیرات و کارگاه برق فشار قوی 1399/01/17 رجوع به آگهی
تعمیر و بهسازی ساختمان 1399/01/10 رجوع به آگهی
- خاکبرداری، پی کنی، گود برداری و کانال کنی در زمین های سخت به مقدار تقریبی 630 مترمکعب - بنایی با... 1398/12/28 رجوع به آگهی
تعمیر و بهسازی تعمیرات تزریق گاز 1398/12/28 رجوع به آگهی
انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی 1398/12/28 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 197