مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات نگهداری فضای سبز و تنظیفات 1398/06/23 رجوع به آگهی
واگذاری انجام بازرسی فنی، پرتونگاری صنعتی و خدمات جنبی 1398/06/05 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات بازرسی، پرتونگاری صنعتی و خدمات جنبی مورد نیاز شرکت 1398/06/02 رجوع به آگهی
انجام خدمات مورد نیاز اداره تهویه و تبرید 1398/05/23 رجوع به آگهی
انجام خدمات مورد نیاز اداره تهویه و تبرید 1398/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات مورد نیاز اداره تعمیرات ساختمان 1398/05/12 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تعمیرات اساسی جرثقیل های دستی و برقی کلیه تاسیسات 1398/05/12 رجوع به آگهی
انجام خدمات کارمند دفتری، منشی، ماشین نویسی ، اپراتور رایانه و بایگان (امور حقوقی و قراردادها، امور... 1398/05/12 رجوع به آگهی
انجام خدمات مورد نیاز اداره تعمیرات ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز 1398/05/12 رجوع به آگهی
انجام خدمات مورد نیاز اداره تعمیرات ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز 1398/05/12 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 186