مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی و بخشی از تاسیسات جانبی و چاه ها 1398/04/18 رجوع به آگهی
واگذاری مربوط به انجام خدمات امور تولید نفت و گاز عملیات تولید و نگهداری و تعمیرات بر روی چاه ها، کا... 1398/04/13 1398/05/12
واگذاری مربوط به انجام خدمات امور تولید نفت و گاز عملیات تولید و نگهداری و تعمیرات بر روی چاه ها، کا... 1398/04/12 1398/05/12
انجام بازرسی فنی, پرتونگاری صنعتی و خدمات جنبی 1398/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات تهیه طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا و پس شام جهت کارکنان شرکت 1398/04/09 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات تهیه طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا و پس شام جهت کارکنان شرکت 1398/04/04 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا و پس شام 1398/04/04 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه, طبخ و سرو سه وعده غذا و پس شام جهت کارکنان شرکت 1398/04/01 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه, طبخ و سرو سه وعده غذا و پس شام جهت کارکنان 1398/03/28 رجوع به آگهی
parts for siemens plc 1398/03/18 رجوع به آگهی
صفحه 9 از 186