مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات حفاری مغزه گیری 1397/11/07 1397/11/13
واگذاری عملیات حفاری مغزه گیری 1397/11/07 1397/11/13
تامین نیروی انسانی خدمات و پشتیبانی جهت انجام امور مربوط به آبدارچی و راننده 1397/06/17 1397/06/21
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت خرید خدمات مشاوره طراحی و پیاده سازی نرم افزار و داده های سامانه اط... 1397/06/17 1397/06/21
تامین نیروی انسانی خدمات و پشتیبانی جهت انجام امور مربوط به آبدارچی و راننده 1397/06/14 1397/06/21
خرید خدمات مشاوره «طراحی و پیاده سازی نرم افزار و داده های سامانه اطلاعات مکان مبنای GIS تحت وب اکتش... 1397/06/14 1397/06/21
تامین نیروی انسانی خدمات و پشتیبانی جهت انجام امور مربوط به آبدارچی و راننده 1397/05/16 1397/05/22
عملیات اکتشاف مواد معدنی 1396/10/24 1396/10/27
انجام خرید خدمات مشاوره طرح ها شامل عملیات اکتشاف مواد معدنی و ... 1396/10/24 1396/10/27
عملیات اکتشاف مواد معدنی 1396/10/23 1396/10/27
صفحه 1 از 5