مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فر اخوان انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 3000 متر در آنومالی 1393/04/08 1393/04/14
فراخوان انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 3000 متر در آنومالی 1393/02/17 1393/02/22
انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 3000 متر در آنومالی یک و سایر آنومالی ها 1393/02/16 1393/02/22
واگذاری عملیات حفاری مغزه گیری 1392/08/27 1392/09/02
فراخوان انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات حفاری مغزه گیری 1392/08/25 1392/09/02
واگذاری عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 2000 متر 1392/07/27 1392/08/01
فراخوان انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات حفاری مغزه گیری 1392/07/23 1392/08/01
واگذاری انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات حفاری مغزه گیری 1392/06/14 1392/06/20
واگذاری انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات حفاری مغزه گیری 1392/06/13 1392/06/20
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام خدمات مشاور طرح برقراری و پیاده سازی GIS اطلاعات اکتشافی 1392/03/20 1392/03/25
صفحه 4 از 5