مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث فضای سبز دوربرگردان 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث فضای سبز دور برگردان 1400/09/28 1400/10/05
مناقصه احداث کانالهای اتصال جمع آوری آبهای سطحی در محل احداث تقاطع غیر همسطح 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح هندسی تقاطع 1400/09/09 1400/09/11
مناقصه اصلاح هندسی تقاطع 1400/09/08 1400/09/11
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه احداث قسمتی از کانال آبهای سطحی 1400/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها 1400/06/10 1400/06/20
مناقصه بهسازی پیاده رو بلوار 1400/06/10 1400/06/20
مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای محدوده منطقه - بهسازی پیاده رو بلوار 1400/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه احداث قسمتی از کانال آبهای سطحی بلوار 1400/05/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و اجرای آسفالت معبر سواره رو 1400/05/25 1400/06/06
مناقصه احداث قسمتی از کانال زیرگذر 1400/05/25 1400/06/06
مناقصه خرید و اجرای آسفالت معبر سواره رو - احداث قسمتی از کانال آبهای سطحی بلوار - احداث قسمتی از کانال زیرگذر 1400/05/24 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز پیمان بوستان 1400/03/29 1400/04/07
مناقصه بازگشایی بلوار 1400/03/23 رجوع به آگهی
مناقصه تجهیز گذرگاه غیر همسطح عابر پیاده 1399/12/12 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و اجرای کیوسک های پیش ساخته فروشگاهی 1399/12/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 30