مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیرات و نگهداری ابنیه و تاسیسات محوطه و اماکن تحت اختیار 1398/05/08 1398/05/15
واگذاری انجام عملیات باز و بسته نمودن مهار کانتینر بر روی شناور و اسکله 1398/05/06 1398/05/13
ارائه خدمات نگهداری و تعمیر تجهیزات، ماشین آلات، خطوط انتقال مواد و دو پست اسکله درپایانه نفتی بندر... 1398/04/17 رجوع به آگهی
واگذاری تامین سرویس ایاب و ذهاب 1398/04/04 1398/04/11
عملیات جابجایی کانتینر 1398/04/04 1398/04/11
انجام عملیات باز و بسته نمودن مهار کانتینر بر روی شناور و اسکله 1398/04/04 رجوع به آگهی
واگذاری ارائه خدمات نگهداری و تعمیر تجهیزات، ماشین آلات، خطوط انتقال مواد و دو پست اسکله - ارائه خدم... 1398/02/31 رجوع به آگهی
واگذاری تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل 1398/02/31 1398/03/08
واگذاری انجام خدمات بازرسی فنی فرآورده شامل آنالیز محصول و محاسبه احجام بارگیری و تخلیه 1398/02/08 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات استریپ و تونل زنی به منظور ارزیابی کانتینرهای بیست فوت و چهل فوت در محوطه اختصاصی خو... 1398/02/07 1398/02/14
صفحه 2 از 8