مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای عملیات اساس خاکی و اساس بتنی 1394/05/03 1394/05/10
واگذاری عملیات حمل کانتینر 20 فوت و 40 فوت 1394/03/24 1394/03/30
واگذاری انجام عملیات اجرایی تعمیرات اساسی انبارها 1394/03/24 1394/03/31
واگذاری تعمیرات و نگهداری برق و روشنایی 1393/12/13 1393/12/17
واگذاری اجرای عملیات خاکی 1393/11/27 1393/11/28
واگذاری تعمیرات و نگهداری ابنیه و تاسیسات محوطه و اماکن بندر 1393/10/14 1393/10/20
تامین نیروی انسانی 1393/07/17 1393/07/22
واگذاری عملیات خاکبرداری و تحکیم بستر یک قطعه زمین 1393/06/25 1393/07/03
فراخوان دعوت از شرکت های سازنده سوله های فلزی 1393/05/19 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات استریپ و استافینگ کانتینرهای بیست فوت و چهل فوت 1393/03/25 1393/04/02
صفحه 6 از 8