مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان شناسایی پیمانکار، تامین نیروی انسانی 1396/04/25 رجوع به آگهی
واگذاری نظافت و پاکبانی محوطه ها انبارها تجهیزات و سایر اماکن 1396/03/13 1396/03/21
واگذاری تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل 1396/03/08 1396/03/13
تامین نیروی انسانی 1396/02/28 1396/03/02
واگذاری اجرای تثبیت و روسازی با سیمان و آهک 1396/02/23 1396/02/27
انجام خدمات مانیتورینگ و تعمیر و نگهداری کانتینرهای یخچالی 1396/02/17 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی 1396/02/13 1396/02/19
تعمیرو نگهداری پیشگیرانه pm و همچنین تعمیرات اساسی ، بازسازی و نوسازی و احداث در محوطه ها 1395/12/23 1396/01/15
تامین نیروی انسانی 1395/12/08 1395/12/14
واگذاری تغییر و طراحی جدید لوگو 1395/02/12 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 10