مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات تراش آسفالت و آسفالت مجدد مسیر 1393/03/18 1393/03/27
خرید لاستیک 1393/03/11 1393/03/17
خرید دو دستگاه کمپرسور دیزلی متحرک 1393/03/11 1393/03/18
واگذاری زیرسازی و آسفالت یک قطعه زمین 1392/07/28 1392/08/04
واگذاری عملیات خاکبرداری، حمل و تسطیح خاک توده شده در محوطه 1392/06/31 1392/07/04
تامین نیروی انسانی مورد نیاز شعبه 1392/05/02 1392/05/09
تامین نیروی انسانی مورد نیاز شعبه شرکت 1392/04/31 1392/05/09
تامین نیروی انسانی 1392/03/19 1392/03/23
واگذاری حفاظت و نگهبانی از کلیه محوطه ها و اماکن و کالاهای مستقر 1392/03/19 1392/03/23
تامین نیروی انسانی مورد نیاز شعبه 1392/03/19 1392/03/23
صفحه 7 از 8