مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساماندهی سرویس حمل و نقل دانش آموزان 1398/06/03 رجوع به آگهی
احداث بوستان بانوان 1398/05/05 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های روکش آسفالت میدان و لکه گیری آسفالت و روکش آسفالت و روکش آسفالت خیابان.... 1398/05/03 رجوع به آگهی
جدول گذاری، زیرسازی، پیاده روسازی و روکش آسفالت خیابانها 1398/05/02 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های تکمیل ساختمان اداری اتوبوسرانی و پیاده رو سازی معابر سطح شهر و پیاده رو سازی شهرک... 1398/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های روکش آسفالت میدان و لکه گیری آسفالت و روکش آسفالت و روکش آسفالت خیابان.... 1398/04/27 رجوع به آگهی
جدول گذاری، زیرسازی، پیاده روسازی و روکش آسفالت خیابانها 1398/04/26 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های تکمیل ساختمان اداری اتوبوسرانی و پیاده رو سازی معابر سطح شهر و پیاده رو سازی شهرک... 1398/04/25 رجوع به آگهی
ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده 1398/04/25 رجوع به آگهی
شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت مجتمع تجاری- اداری و احداث ساختمان 1398/04/09 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 38