مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه و تعویض وینج Qulck release های اسکله نفتی 1397/04/26 1397/05/03
اصلاح لوله کشی درین میترها، نصب مخزن اسلوب و اجرای لوله کشی در اسکله نفتی 1397/04/25 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و تعویض وینج Qulck release های اسکله نفتی 1397/04/20 1397/04/27
اداره امور انبارهای نفت منطقه و نواحی تابعه 1397/03/12 رجوع به آگهی
امور خدمات پشتیبانی منطقه و نواحی تابعه 1397/01/27 1397/02/03
مناقصه حجمی- زمانی اداره امور انبارهای نفت منطقه و نواحی تابعه به جز انبار 1397/01/27 1397/02/03
اداره امور خدمات پشتیبانی منطقه و نواحی تابعه 1397/01/26 رجوع به آگهی
اداره امور جایگاههای شرکتی 1397/01/26 1397/02/03
مناقصه حجمی- زمانی اداره امور انبارهای نفت منطقه و نواحی تابعه به جز انبار 1397/01/26 1397/02/03
احداث پست برق mcc 1396/12/07 1396/12/14
صفحه 5 از 51