مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حمل و نقل درون و برون شهری مسافر با استفاده از خودرو های سنگین دانشگاه 1398/09/11 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات حمل و نقل درون و برون شهری مسافر با استفاده از خودروهای سنگین 1398/09/09 رجوع به آگهی
خدمات نگهداری فضای سبز 1398/08/19 1398/08/27
واگذاری خدمات نگهداری فضای سبز 1398/08/18 رجوع به آگهی
طرح کلان ملی توسعه علم و فناوری رمز در کشور 1398/07/29 رجوع به آگهی
بخش ویزیت عمومی و تخصصی, خدمات پرستاری, بهیاری و بینایی سنجی درمانگاه 1398/07/28 رجوع به آگهی
واگذاری بخش ویزیت عمومی و تخصصی، خدمات پرستاری، بهیاری و بینایی سنجی درمانگاه دانشگاه 1398/07/25 1398/08/08
واگذاری بخش ویزیت عمومی و تخصصی، خدمات پرستاری، بهیاری و بینایی سنجی درمانگاه دانشگاه 1398/07/24 رجوع به آگهی
واگذاری بخش ویزیت عمومی و تخصصی، خدمات پرستاری، بهیاری و بینایی سنجی درمانگاه 1398/07/24 رجوع به آگهی
طرح کلان ملی توسعه علم و فناوری رمز 1398/06/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9