مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات تشکیل گروه های گشت و بازرسی از منابع آب سطحی در محدوده های مطالعاتی 1398/06/20 رجوع به آگهی
واگذاری انجام انسداد و پر مسلوب المنفعه نمودن چاه ها و عملیات جلوگیری از برداشت های غیر مجاز منابع آ... 1398/06/20 1398/06/21
تشکیل اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب سطحی در محدوده‌های مطالعاتی استان آذربایجان غربی 1398/06/17 1398/06/23
عملیات انسداد و پر و مسلوب المنفعه نمودن چاهها و عملیات جلوگیری از برداشت های غیر مجاز منابع آب 1398/06/16 1398/06/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای انسداد و پر و مسلوب المنفعه نمودن چاهها و عملیات جلوگیری از برداشت های غیر... 1398/06/16 1398/06/21
واگذاری انجام خدمات تشکیل گروه های گشت و بازرسی از منابع آب سطحی در محدوده های مطالعاتی 1398/06/16 رجوع به آگهی
اجرای عملیات تکمیلی و باقیمانده سد 1398/06/06 1398/06/12
اجرای عملیات تکمیلی و باقیمانده سد 1398/06/06 1398/06/12
اجرای عملیات تکمیلی و باقیمانده سد 1398/06/04 1398/06/12
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی - فعالیتهای انجام خدمات خودرویی امورات طرح های عمرانی 1398/05/28 1398/05/31
صفحه 1 از 85