مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5937653 مناقصه کارهای باقیمانده سد 1401/08/21 1401/08/25
5932894 مناقصه کارهای باقیمانده سد 1401/08/19 1401/08/25
5931104 مناقصه کارهای باقیمانده سد 1401/08/18 1401/08/25
5928964 مناقصه مطالعه و احداث نیروگاه برقابی در محدوده سدها 1401/08/18 رجوع به آگهی
5920193 مناقصه کارهای باقیمانده سد 1401/08/16 1401/08/25
5915881 مناقصه شناسایی سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت مطالعه و احداث نیروگاه برقابی 1401/08/15 رجوع به آگهی
5681875 مناقصه اجاره واگذار نمودن سه دستگاه کمپرسی 1401/06/21 رجوع به آگهی
5660265 مناقصه عملیات تکمیل مخازن 5000 و 10000 مترمکعبی و خط لوله اتصال 1401/06/15 1401/06/19
5658940 مناقصه تکمیل مخازن 5000و10000مترمکعبی و خط لوله به شبکه توزیع آب شهر 1401/06/14 1401/06/19
5646261 مناقصه تجدید عملیات تکمیل مخازن 5000 و 10000 مترمکعبی و خط لوله اتصال به شبکه توزیع آب 1401/06/12 1401/06/19
5636301 مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری از ماشین آلات شرکت 1401/06/08 1401/06/08
5636278 مناقصه انجام خدمات اداری امورات جاری شرکت آب منطقه ای 1401/06/08 1401/06/08
5623987 مناقصه انجام خدمات اداری امورات جاری شرکت آب منطقه ای 1401/06/05 1401/06/08
5623174 مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری از ماشین آلات 1401/06/05 1401/06/08
5622160 مناقصه انجام خدمات اداری و پشتیبانی امورات جاری 1401/06/05 1401/06/08
5622037 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات شرکت آب منطقه ای(تجدید) 1401/06/05 1401/06/08
5615837 مناقصه اصلاح دریچه رأس و توسعه تخلیه کننده تحتانی سد در پایین دست تونل و و علاج بخشی نواحی دارای نشت در گالری سد مخزنی 1401/06/02 1401/06/01
5614785 مناقصه اجاره واگذار نمودن سه دستگاه کمپرسی 6 چرخ 1401/06/01 رجوع به آگهی
5606539 مناقصه بررسی خود پالایی کیفی رودخانه در اثر ورود پساب کارخانجات و پرورش ماهی ها 1401/05/30 رجوع به آگهی
5606508 مناقصه اصلاح دریچه رأس و توسعه تخلیه کننده تحتانی سد 1401/05/30 1401/06/01
صفحه 1 از 55