مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از ساختمانها و تاسیسات 1398/11/03 1398/11/06
خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی حوزه ستادی, سدها و تاسیسات امور و ادارات منابع آب 1398/11/01 رجوع به آگهی
خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی حوزه ستادی, سدها و تاسیسات امور و ادارات منابع آب 1398/10/29 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره برای پروژه انجام بازنگری مطالعات سد 1398/10/18 1398/10/24
انجام بازنگری مطالعات سد بیگ کندی (مرحله اول) 1398/10/17 1398/10/24
انجام خدمات انجام بازنگری مطالعات سد 1398/10/15 رجوع به آگهی
واگذاری مطالعات تکمیلی مرحله اول و مطالعات مرحله دوم طرح آبرسانی از سد 1398/08/28 رجوع به آگهی
مطالعات تکمیلی مرحله اول و مطالعات مرحله دوم طرح آبرسانی پیرانشهر از سد سیلوه 1398/08/25 1398/09/03
واگذاری مطالعات تکمیلی مرحله اول و مطالعات مرحله دوم طرح آبرسانی 1398/08/25 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات طرح ساماندهی رودخانه 1398/08/14 1398/08/16
صفحه 1 از 86