مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری فعالیتهای انجام خدمات خودرویی امورات طرح های عمرانی خود در سطح استان 1398/05/26 1398/05/31
عملیات تکمیل ایستگاه پمپاژ مرکزی به همراه شبکه اصلی آبیاری تحت فشار 1398/05/22 1398/05/24
عملیات تکمیل ایستگاه پمپاژ مرکزی به همراه شبکه اصلی آبیاری تحت فشار 1398/05/19 1398/05/24
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی - فعالیتهای انجام خدمات خودرویی 1398/05/12 1398/05/12
واگذاری فعالیتهای انجام خدمات خودرویی امورات طرح های عمرانی 1398/05/07 1398/05/12
واگذاری خدمات خورویی 1398/05/07 1398/05/12
واگذاری فعالیتهای انجام خدمات خودرویی امورات طرح های عمرانی 1398/04/22 1398/04/23
خرید، حمل و نصب راه اندازی و انجام بهینه چهار دستگاه سرور G10 1398/04/20 1398/04/20
خرید، حمل و نصب راه اندازی و انجام بهینه چهار دستگاه سرور G10 1398/04/18 1398/04/20
واگذاری فعالیتهای انجام خدمات خودرویی امورات طرح های عمرانی 1398/04/18 1398/04/23
صفحه 2 از 85