مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید ، بیمه، حمل، نصب، تکمیل، تجهیز، کالیبراسیون، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی تجهیزات پایش کیفی... 1399/05/07 1399/05/16
انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم، شناسایی پتانسیل رسوبی و ساماندهی مرحله اول در بازه‌هایی از مسیله... 1399/05/11
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1399/05/06 1399/05/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اداری و پشتیبانی امورات طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غرب... 1399/05/12
د انجام خدمات انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم، شناسایی پتانسیل رسوبی و ساماندهی مرحله اول در بازه... 1399/05/04 رجوع به آگهی
واگذاری انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم، شناسایی پتانسیل رسوبی و ساماندهی مرحله اول در بازه هایی... 1399/05/04 رجوع به آگهی
انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم، شناسایی پتانسیل رسوبی و ساماندهی 1399/05/01 1399/03/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید، بیمه، حمل،کالیبراسیون، نصب و راه اندازی و آ... 1399/05/04
خرید و نصب ابزار پایش کیفی جهت بیومانیتورینگ سدمخزنی شهر 1399/04/31 1399/05/04
خرید و نصب ابزار پایش کیفی جهت بیومانیتورینگ سدمخزنی شهر 1399/04/29 1399/05/04
صفحه 2 از 92